ClickCease

Kampaania: Hoolduskoristuse esimene kuu -50%. Vaata kampaania tingimusi SIIT

Hoolduskoristus töökeskkonnas

Tolm meie töökeskkonnas. Kas Hoolduskoristusest piisab?
Inimene veedab suurema osa oma ööpäevasest ajast siseruumides, mistõttu paraku puutub kokku kas vähemal või suuremal hulgal tolmuga. Tolmu olemasolu, tolmukihi paksus sõltub ka siseruumide või äripindade koristamisest, seega koristusteenuse olemasolu hoolduskoristuse näol siseruumides on tähtsal kohal. Samuti levib ja koguneb tolmu ka töökeskkonnas. Arvestades, et täiskasvanud inimene veedab tööruumides igapäevaselt umbes kaheksa tundi, siis on selles olevad tegurid ning nende mõju tervisele väga olulised.
Mida ütleb seadus hoolduskoristuse/äripindade koristuse kohta?
Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele loetakse töökeskkonnaks kohta või ümbrust, milles inimene töötab. Töökeskkonnas olevad või tekkivad tehnilised, füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei tohi ohustada töötaja elu ega tervist. Tolm koos orgaaniliste ja mitteorgaaniliste keemiliste ühenditega kuuluvad keemiliste tegurite alla.
Lisaks mõjutavad tolmu ka füüsikalised tegurid – näiteks õhu liikumiskiirus, mis omakorda levitab tolmu õhus edasi ning see võib omakorda sattuda inimese nahale, limaskestadele ja/või hingamisteedesse. Ilma perioodilise äripindade hoolduskoristuseta võivad need inimese organismi tõsiselt kahjustada.
Kuidas tolm levib?
Tolm võib levida siseruumides tänu välis- ja sisekeskkonna teguritele ja tegevusele. Tolm võib sattuda ruumidesse sisustuselementidelt (näiteks tekstiilid, vaibad), paberilt, välisõhust (eriti kevadisel ajal segunedes õietolmuga), seadmetelt, inimtegevusest, lemmikloomadelt ja muudest tegevustest. Meeles tasub pidada, et ka inimene ise toob õuest tolmu jalatsitega siseruumidesse, mistõttu on oluline regulaarne põranda puhastus ja vahetusvaipade olemasolu sissepääsude ees.
Sage ja hoolikas koristamine aitab keskkonda paremaks muuta ja kõige lihtsam viis tolmust vabanemiseks ja ruumide korrashoiuks on tellida hoolduskoristusteenus oma ala asjatundjatelt.
Eraldi olukord on töökeskkonnas, kus toodetakse tooteid, mis omakorda tekitavad palju tolmu, näiteks metalli- ja puidutööstus. Sellisel juhul on eriti oluline viia läbi töökeskkonnas riskianalüüs ning kasutada abinõusid riskide maandamiseks.
Riskianalüüs koristusteenuse tellimisel äripindadel
Riskianalüüsi tegemise käigus hinnatakse süsteemselt kõiki eelpool mainituid töökeskkonna ohutegureid. Loomulikult on analüüsi hindamisel arvesse võetud ka tolmu osakaalu ja nende osakeste kontsentratsiooni. Riskianalüüs töökeskkonnas on oluline, kuna see aitab aru saada, kas töötajale on mingisuguste töökeskkonnas toimuvate tegurite mõjul tekkimas terviserisk või mitte.
Arvestades, et tolm võib inimesel esile kutsuda ärritusi ja allergiat, on oluline siseruumides ja töökeskkonnas piisavalt sageli ja eesmärgipäraselt teostada regulaarne hoolduskoristus ning tolmu eemaldada. Tasub meeles pidada, et siseruumides toimetava koristusfirma all töötava puhastusteenindaja töö hulka peaks kuuluma tolmuvõtt erinevatelt pindadelt. Arvestada tuleks, et eraldi kõrguste suhtes lepitakse kokku, millal kõrgematelt pindadelt tolmuvõttu teostatakse.
Eriti tolmustes keskkondades on oluline piirata tolmuseid tegevusi või asendada protsessid selliselt, et need ei tekitaks nii suurel hulgal tolmu ja lisaks vaadata üle ventilatsioonisüsteem ning seda vajadusel parendada või uuendada.

Tolmuvabad ja hooldatud ning puhtad ruumid saavad luua töökeskkonnas nii töötajatele kui ka seal viibivatele inimestele tervisliku ruumi ja visuaalse üldmulje, seega tasub hoolduskoristusteenusesse investeerida ning puhtusesse suhtuda hoolikalt.

Puhastusteenused Tallinnas

Teemad, mis võivad veel huvi pakkuda
Previous
Next