Koristusteenused, koristus teenused, Koristusteenused Tallinnas 6

Koristusteenused Tallinnas

Meie tagasiside vorm klientidele
Kas nõustute järgmiste väidetega, lähtudes oma kogemusest Lux Puhastusega?
Palume vastada skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult.
Kas nõustute järgmiste väidetega, lähtudes oma kogemusest Lux Puhastusega?
Palume vastada skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult.
1. Kvaliteet vastab ootustele (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
1. Kvaliteet vastab ootustele (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
2. Probleemide tekkimisel leitakse kiire ja mõlemaid osapooli rahuldav lahendus (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
2. Probleemide tekkimisel leitakse kiire ja mõlemaid osapooli rahuldav lahendus (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
3. Rahulolu teenuse hinnaga (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
3. Rahulolu teenuse hinnaga (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
4. Rahulolu teenusega tervikuna (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
4. Rahulolu teenusega tervikuna (1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult)*
Andke meile teada, mis vajaks veel parendamist ja/või milles oleme juba edukad
Kui suure tõenäosusega soovitaksite Lux Puhastus OÜ teenuseid oma sõbrale või kolleegile? (10 = kindlasti soovitan, 1 = kindlasti ei soovita)*
Kui suure tõenäosusega soovitaksite Lux Puhastus OÜ teenuseid oma sõbrale või kolleegile?
(10 = kindlasti soovitan, 1 = kindlasti ei soovita)*