Puhastusteenused

Allpool on valdkonniti välja toodud kõik puhastusteenused, mida regulaarne koristusteenus ei hõlma ehk teisisõnu eripuhastusteenused. Enamikku puhastusteenustest teostatakse perioodiliselt, kuni paaril korral aastas ja seda reeglina siis, kui tavapärasest regulaarsest puhastusest enam abi pole.

Eripuhastustööde käigus teostame spetsiaalsete vahendite ja meetoditega puhastuse, mis võimaldab eemaldada ka raskesti kinnitunud mustuse. Näiteks põrandate puhul teostame süvapesu ning vajadusel vastavale põrandakattele mõeldud kaitsetöötluse. Eripuhastuse järel on pinnad taas puhtad ning tavapuhastuse raames hõlpsamini hooldatavad.

Eripuhastusteenuste puhul oleme valmis pakkuma ka iga-aastast paketti, mille raames teostame kõik tellitud eripuhastusteenused vastavalt kokku lepitud paketile ja ilmastikuoludele siis, kui see on ka põhjendatud ning mõistlik.

Eripuhastusteenused:

 

Põrandate süvapesu

eripuhastusteenused-põrandate-süvapesu

Millest teenus koosneb?

 • Põrandate hooldus
 • Põrandate süvapesu
 • Puitpõrandate hooldusõlitus
 • Põrandate vahatamine

Kui tihti vajavad põrandad eripuhastust?

Sõltumata pinnakattest määrab eripuhastuse sageduse käidavus ja mustus, mida pinnale jalanõudega tuuakse. Kontoripõranadad vajavad reeglina põrandate süvapesu üks-kaks korda aastas, esinduspinnad, kauplused jms vähemalt kaks korda aastas, võimalik, et ka rohkem.

Millal oleks mõistlik põrandat põhjalikumalt puhastada?

Enamasti tellitakse põrandate süvapesu ja hooldus kevadeti, pärast suurt sula ja porist aega, suurema käidavusega pindade puhul ka pärast porist sügisperioodi.

Akende pesu

akende-pesu

Millest teenus koosneb?

 • Akende pesu, mille käigus puhastatakse lisaks aknaklaasidele ka aknaraamid, -vahed ja -lauad.
 • Klaaspindade ja klaasvaheseinte pesu

Kui tihti on mõistlik akende pesu tellida?

Tavaliste äri- või eluhoonete akende pesu teostatakse reeglina üks kord aastas. Vastavalt vajadusele tellitakse akende pesu ka rohkem.

Millal peaks aknaid pesema?

Regulaarset ja tihedamat puhastust vajavad kaubanduspindade vaateaknad ning toitluskohtade aknaklaasid, kuna meeldivalt eksponeeritud kaup või puhas vaade ümbritsevale on osa asutuse mainest, tööde sagedus sõltub vajadusest. Tavapäraste büroopindade või elumajade akende pesu kõrghooaeg algab kevadel, kui väljas on püsivalt plusskraadid, ning kestab kuni suve lõpuni.

Vaipade puhastus

Millest teenus koosneb?

Vaipkatete keemiline puhastus

Kui tihti peaks vaipkatteid puhastama?

Sarnaselt teistele põrandapindadele peaks ka vaipade puhastust kontoriruumides teostama üks-kaks korda aastas, esindus- ja kaubanduspindadel vähemalt kahel korral aastas.

Millal on sobiv aeg vaipade puhastamiseks?

Kõige rohkem mustust tuuakse vaipadele porisel kevad- ja sügisperioodil. Levinumaks puhastuse ajaks on kevad, kuid vajadusel tellitakse teine puhastuskord talveperioodi algul.

Mööbli puhastus

vaipkatete-ja-mööbli-puhastus

Millest teenus koosneb?

 • Pehme mööbli keemiline puhastus
 • Diivanite keemiline puhastus
 • Kontoritoolide keemiline puhastus

Kui tihti vajab mööbel põhjalikumat puhastamist?

Reeglina piisab ühest korrast aastas, tavaliselt leitakse mööbli keemiliseks puhastuseks aeg näiteks nädalalõppudel, kuna pärast puhastamist peab mööbel 12 tundi kuivama.

Millal peaks mööblit puhastama?

Mööblipuhastuse puhul konkreetset kõrgaega välja kujunenud pole, tavaliselt tellitakse iga-aastane pehme mööbli puhastus siis, kui mööbel on häirivalt määrdunud.

Suurpuhastus

Mida teenus sisaldab?

 • Siseruumide puhastus
 • Ehitus- ja remondijärgne koristus
 • Kolimisjärgne koristus

Kui tihti peaks suurpuhastust tegema?

Suurpuhastust viiakse kontori- või kaubanduspindadel läbi reeglina ühel-kahel korral aastas ning kolimise või remondi järel.

Millal on sobiv aeg suurpuhastuseks?

Suurpuhastuse kõrghooaeg on kevadel, siis, kui tänavatelt enam eriti tolmu või pori ruumidesse ei tooda.

Välisterritooriumi korrashoid

välikoristus

Mida teenus sisaldab?

 • Majahoidja ja kojamehe teenus
 • Muruniitmine
 • Lumekoristus

Millise sagedusega?

Tegu on regulaarse teenusega, mida osutame kuni seitsmel päeval nädalas ja reeglina paketis koos sisekoristusega. Välitööde puhul lepime kokku konkreetsed tööülesanded ning tööde teostamise sageduse. Osutame teenust nii büroohoonetele kui kortermajadele.

Millal?

Vastavalt hooajale pakume lisaks regulaarsele välikoristusele, kojameheteenusele ja trepikodade koristamisele, nii muruniitmist kui lumekoristust. Seda vastavalt kokku lepitud regulaarsusele ja ilmastikuoludele.


Küsi pakkumist

Peterburi tee 46, TallinnVaata kaardilt